Automatisk feldetektering av fjärrvärmecentraler och byggnadsinterna installationer

Projekt: Forskning

Beskrivning

Utveckling av avancerade metoder för analys av fjärrvärmekunders förbrukningsdata med syfte att skapa automatisk feldetektering i fjärrvärmecentraler och byggnadsinterna installationer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/10/172021/10/17

Samarbetspartner

Participants