Geofysisk och geologisk undersökning av bergkvalitet i Dalby stenbrott för detaljjämförelse i 3D

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • DCIP Teknisk Geologi

Beskrivning

Variationer i vissa av bergets fysikaliska egenskaper, t.ex. de elektriska egenskaperna eller ljudhastigheten, kan ofta kopplas till för ingenjörsgeologin relevanta faktorer som sprickzoner, lervittring och vissa mineraltyper. Dessa egenskaper kan också direkt eller indirekt kopplas till hållfasthet och vattenföring. Idag används geofysiska metoder, där de fysikaliska egenskaperna mäts, rutinmässigt för tids- och kostnadseffektiva kartläggningar av variationer i jord och berg.

Målet med projektet är att ge nya insikter i hur väl geofysiska undersökningar i en mycket heterogen berggrund kan avbilda geologiska strukturer, och på vilken detaljnivå man kan lokalisera dem. Syftet är att kunna vidareutveckla och anpassa framtida undersökningar i större infrastrukturprojekt samt kunna förbättra planeringen av berguttag i bergtäkter.

Tillvägagångssättet är att utföra en tredimensionell undersökning med resistivitet och inducerad
polarisation (DCIP) vid Dalby stenbrott, för att därefter genom lasermätningar, drönarfotografering, högupplöst fotodokumentation och geologisk kartering skapa en likaledes tredimensionell modell med detaljerad geologisk information, efter hand som det undersökta området sprängs bort. På så sätt skapas en möjlighet att jämföra resultat och tolkningar från de geoelektriska metoderna med geologisk information i den undersökta volymen. Till exempel kan den tredimensionella utbredningen av sprickzoner, diabasgångar etc. följas i den geologiska modellen och jämföras med den geofysiska.
AkronymBeFo 382
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/012018/01/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Peter Jonsson, Leif Johansson, Sara Johansson, Per-Ivar Olsson & Torleif Dahlin, 2019 jan 24, Bygg & teknik, 1/19, s. 52-55 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Per-Ivar Olsson, 2018 nov 5, Department of Biomedical Engineering, Lund university. 167 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Per-Ivar Olsson, Peter Jonsson, Sara Johansson & Leif Johansson, 2017 sep 3, Near Surface Geoscience 2017 - 23rd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (3)