Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedels potentiella inverkan på kognitiv testprestation

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap
  • Psykiatri
  • Neurologi
  • Farmakologi och toxikologi

Nyckelord

  • Alzheimers sjukdom
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …

Participants