Belysa – miljöfaktorers inverkan på fotgängares och cyklisters beteende i skymning och mörker

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Kort titelBELYSA
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut
  • Linköpings municipality
  • Lunds kommun

Participants