Berlingska Stilgjuteriet, 1800-talets bokstavsform

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Avhandlingsprojektet är en studie av Berlings Stilgjuteri, verksamt i Lund mellan 1837 och 1980. Företaget var under en period en av Skandinaviens största leverantörer av typsnitt. Projektet syftar till att, genom en fallstudie av Berlings, analysera tillverkningen av typsnitt i Sverige från 1800-talets mitt fram till 1970-talet. Projektet behandlar industrialiseringens konsekvenser för stilgjuteriet under perioden mellan två radikala teknikskiften: introduktionen av maskingjutning under 1840-talet och framväxten av fotosättning vid 1900-talets mitt. Dessa skiften var avgörande för såväl Berlings expansion under 1800-talet som den nedgång som senare drabbade hela industrin. En central fråga handlar om Berlings relationer med internationella konkurrenter och underleverantörer; i vilken utsträckning cirkulerade Berlings typsnitt, genom försäljning och inte minst kopiering, mellan olika företag och nationella marknader? Projektet berör även hur produktionens modernisering ledde till förändrade synsätt på typsnitt och bokstavsform. Genom ökade krav på marknadsföring laddades bokstavsformer med nya betydelser och blev därmed i högre grad meningsskapande i grafisk kommunikation. Även yrkesrollerna förändrades under perioden i fråga. I och med detta kom formgivning och tillverkning alltmer att åtskiljas, inte bara i praktiken utan även i historieskrivningen. I projektet kommer denna utveckling att diskuteras i relation till mer övergripande förändringar i samhällets syn på varuproduktion, nationen, språk, historia och modernitet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/01 → …

Participants