Bättre kommunikation och lärande i klassrum. Undersökning av effekterna av en lärarfortbildning i barnens vardagliga ljudmiljöer.

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Nyckelord

  • Logopedi, intervention, klassrumskommunikation, lärarfortbildning, ljudmiljö, röst

Beskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om bättre kommunikation och lärande i klassrum. Syftet är att undersöka effekten av en fortbildning för: lärare i åk 3-6; deras elever; i klassrum med varierande ljudmiljö. Det är en interventionsstudie där lärare genomgår en fortbildning som i korthet syftar till att ge lärare kunskap och praktiska verktyg för att: använda god röstteknik, anpassa rösten till ljudmiljön, optimera icke-verbal kommunikation samt förbättra språkinlärningsmiljön. Projektet startade i september 2016 och beräknas vara klart 2020.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/09/01 → …

Participants