Mellan raderna. Poesi som kunskapsform

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är ännu i förberedelsestadiet. Med utgångspunkt i problemställningar som formulerats inom fältet konstnärlig forskning, och med exempel hämtade från samtida svensk poesi liksom från skrivpedagogisk forskning, diskuteras hur det poetiska arbetet kan fungera som läroprocess. Kan poesin utgöra en kvalificerad kunskapsform?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012019/07/31

Participants