Mellan Värden och Världen

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingen blir ett arbete inom den formella värdeteorin, med inriktning mot frågor som rör värderelationer av olika slag. Mer specifikt så kommer den handla om de beroenderelationer som tycks råda mellan olika värden å ena sidan, samt mellan värdebegrepp och icke-normativa begrepp å andra sidan.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012016/12/31

Participants