Cykeln och friheten (1)

Projekt: Forskning

Beskrivning

Detta är ett pilotprojekt. Se vidare Cykeln och friheten (2)

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet Cykeln och friheten fokuserar olika aspekter av cykling. Cykelsport, cykeln som arbetsredskap, cykelns betydelse för rekreation och fritid, för hållbarhet och miljöpåverkan, och cykelns roll för den enskilda individen och samhället är exempel på teman. Faktorer som kön och klass, liksom förhållandet mellan lokalt och globalt, är centrala och projektet rör sig såväl i nutid som dåtid.

Två områden jag särskilt intresserar mig för är dels cykelns betydelse i olika faser av livet, dels kvinnor inom cykelsporten. I det förra arbetar jag för närvarande med material insamlat inom dokumentationsprojektet Cyklar och cyklister igår, idag, imorgon som drivs av Folklivsarkivet. Materialet utgörs bland annat av svar på en frågelista och berättelser skrivna av personer i olika åldrar om hur de förhåller sig till och har använt sig av cyklar under livets gång; från barndomen via ungdomsåren och vuxenlivet till ålderdomen.

Det andra området, kvinnor inom cykelsport, är ännu bara på planeringsstadiet. Här vill jag undersöka hur de kvinnor som är, eller har varit, aktiva inom cykelsport förhåller sig till det faktum att förutsättningarna för dem är så annorlunda än för manliga elit- och proffscyklister: tävlingarna för män får större uppmärksamhet, de manliga proffsen får mer betalt, de har fler sponsorer och får betydligt mer utrymme i media. Vilka drivkrafter har kvinnorna, hur motiverar de sig själva att fortsätta träna och satsa?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Fredrik Nilsson (red.), Lars-Eric Jönsson (red.) & Charlotte Hagström (red.), 2014, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet. (Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv. Nr 4. Temanummer, Cykelkulturer.)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Charlotte Hagström, 2014.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (5)