Bilder av hjärnans mikrostruktur och cerebralt blodflöde med hjälp av magnet resonans tomografi (MRT) kan tidigt bredömma behandlingseffekt vid hjärntumörer och möjliggöra individanpassad behandling

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter