Biomedicinska samspel: integrering och överföring av biomedicinsk kunskap från klinik till drabbad

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi vet ganska lite om hur den naturvetenskapliga och medicinska hjärnforskningen upplevs och tolkas av människor som drabbas av en svår hjärnsjukdom Samtidigt påverkas hjärnforskningen av sociala och kulturella faktorer. Det här är ett projekt för att undersöka sådana samspel med Huntingtons sjukdom som exempel.

Genom naturvetenskaplig och medicinsk forskning får vi allt större kunskaper om hur vår hjärna fungerar, en utveckling som fortlöpande ger oss nya perspektiv på människan och hennes existens. Hur kommer denna nya kunskap att integreras i vårt samhälle? Hur påverkas den naturvetenskapliga och medicinska kunskapen av olika sociala och kulturella mönster? Det är några av de frågor som detta avhandlingsprojekt avser att besvara. Det övergripande syftetär att undersöka hur biomedicinsk kunskap samspelar med olika kulturella och sociala mönster i vårt samhälle.

I studierna ingår att utforska hur individer och familjer som drabbats av den ärftliga hjärnsjukdomen Huntingtons upprättar förståelse och mening i relation till sin sjukdom samt till en högteknologisk och forskningsintensiv vårdapparat . Perspektiven för studierna är hämtade primärt från etnologi, men också från sociologi och medicin.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31

Participants