Projekt Svartek - klimat- och paleoekologiska rekonstruktioner från södra Skandinavien över 8000 år

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Ek, Dendrokronologi, Klimat, Arkeologi

Beskrivning

Detta projekt syftar till att sammanlänka alla de ekkronologier som gjorts från naturfynd av ekträd från torvmossar och våtmarker i södra Sverige och Danmark. Ekmaterialet har potential att bilda en sammanhängande årsringskronologi över de senaste 8000 åren, vilket är viktigt för klimatforskning och kan bli ett bra dateringverktyg för arkeologiskt material.

Populärvetenskaplig beskrivning

The aim of the project is to use oak trees excavated from Swedish and Danish peatlands to link the already existing oak chronologies we have. The material has a potential to form a 8000-year oak chronology, which would be of importance for climate research and as a dating tool for wood material from archaeological excavations.
Kort titelProjekt Svartek
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/01 → …

Participants

Related projects

(Företrädare)

Johannes Edvardsson, Markus Stoffel, Christophe Corona, Leif Klemedtsson, Veiko Lehsten, Janne Rinne, Jesper Björklund & Kristina Seftigen

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Crafoordska stiftelsen, Swedish Research Council

2016/01/012018/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)