Bonde- och arbetarseminariet

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Beskrivning

Bonde-och arbetarseminariet (BAS) är en seminarieserie i ekonomisk och social historia. Vi är särskilt intresserade av frågor kring arbetsmarknad, levnadsstandard, klassdynamik, och agrar historia. Det är ett textnära seminarium där deltagarna förutsätts ha läst den text som ligger till underlag för seminariet.
AkronymBAS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/10/02 → …

Participants