Boken, tiden och rummet – mediers funktion i människans relation till det förflutna.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet handlar om bokens betydelse som fysisk artefakt och förmedlare av historiska kvaliteter. Pappersboken har en rad unika egenskaper. De har med den individuella upplevelsen av att hantera och läsa en bok att göra men handlar också om hur uppfattningen och förståelsen av historien, tidens gång och vår egen tids relation till det förflutna skapas och vidmakthålls.

Den enda direkta tillgång vi har till historien går genom fysiska föremål. Vi kan inte ställa frågor till människor som levt under förflutna sekel, men vi kan erfara och studera de föremål som de lämnat till eftervärlden. Vi kan också ta del av äldre texter, men även texter är föremål – de har överlevt in i vår tid genom olika slags dokument, från inskription i sten till handskrifter och tryckta böcker.

Boken intar en särställning i föremålsvärlden eftersom den på en och samma gång är en förmedlare av ett abstrakt innehåll – en tankevärld som satts på pränt – och ett föremål. Varje bok bär sin epoks särprägel. Det är alltså inte endast textinnehållet som säger oss något utan även bokens tekniska sammansättning, de material som använts, trycktekniken och typsnitten, illustrationerna, spår efter tidigare ägare och läsare och materialens sätt att åldras.

Syftet med mitt forskningsprojekt är att belysa några funktioner som är unika för pappersboken. Det gör jag främst genom en studie av faksimilen som fenomen. Frågor som undersöks är hur formmässiga uttryck är förbundna med en viss tid och huruvida det är möjligt att återskapa upplevelsen av sådana tidsbundna uttryck, vad förlusten av den ursprungliga materialiteten har för betydelse samt vilka drivkrafterna är bakom skilda typer av faksimilutgåvor.

I den andra delen av projektet behandlar jag skillnader och likheter mellan analoga och digitala medier med särskilt fokus på mediematerialiteten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012014/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Kristina Lundblad, 2014 apr 4.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (1)