Kan ett nickelallergiskt eksem förhindras med hjälp av en nickelbarriärkräm?

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Beskrivning

Frekvensen nickelallergiska kvinnor i befolkningen ligger runt 15-20 %. En ännu högre frekvens av nickelallergi har i studier visats föreligga i åldersgrupper där handeksem vanligen utvecklas. När väl handeksem utvecklats är detta ett stort hot mot individens förmåga att utföra sitt arbete. Från Danmark har visats att kontaktallergiskt handeksem orsakad av nickelallergi är den vanligaste hudsjukdomen som leder till permanent handikapp. Detta leder till höga kostnader för socialförsäkringssystemet och till stort lidande hos de drabbade.
Den nuvarande metoden att behandla nickelallergiskt eksem är att förskriva kortisonkräm, ge ljusbehandling eller ordinera immunosupression samt att ge råd till patienten att undvika nickel vilket i praktiken inte är lätt pga den breda förekomst av nickel som finns i miljön.
Doktoranden i detta projekt har utvecklat en barriärkräm mot nickelinducerat kontakteksem innehållande ett starkt kelerande ämne DTPA (dietylentriamin pentaättiksyra) samt ett annat kelerande ämne Chitosan, som också är antiinflammatoriskt. En studie på ett mindre antal patienter uppvisade en klar effekt av denna kräm i att förhindra utlösandet av nickelinducerat eksem vid lapptestförfarande. Syftet med projektet är att undersöka krämens effekt på nickelinducerat eksem, bland annat genom att undersöka handeksem i olika yrkesgrupper som får krämen eller placebokräm samt att undersöka hur mycket krämen blockerar nickelallergiskt eksem vid lapptestning.

Populärvetenskaplig beskrivning

Frekvensen nickelallergiska kvinnor i befolkningen ligger runt 15-20 %. En ännu högre frekvens av nickelallergi har det visat sig finnas i de åldrar där handeksem vanligen finns. När väl handeksem utvecklats är detta ett stort hot mot individens förmåga att utföra sitt arbete. Från Danmark har visats att kontaktallergiskt handeksem orsakad av nickelallergi är den vanligaste hudsjukdomen som leder till permanent handikapp. Detta leder till höga kostnader för socialförsäkringssystemet och till stort lidande hos de drabbade.
Den nuvarande metoden att behandla nickelallergiskt eksem är att förskriva kortisonkräm, ge ljusbehandling eller ordinera medicin som påverkar immunsystemet samt att ge råd till patienten att undvika nickel vilket i praktiken inte är lätt pga den breda förekomst av nickel som finns i miljön. Doktoranden i detta projekt har utvecklat en barriärkräm mot eksem som beror på nickelallergi, och krämen innehåller ett ämne som binder till sig nickel, dvs DTPA (dietylentriamin pentaättiksyra) samt ett annat nickelbindande ämne, Chitosan. En studie på ett mindre antal patienter uppvisade en klar effekt av denna kräm när dessa patienter hade testats med nickel på ryggen och huden hade smorts med krämen strax innan. De fick inget eksem av nickel fast de var allergiska mot nickel. Syftet med projektet är att undersöka krämens effekt på nickelinducerat eksem, bland annat genom att behandla handeksem i olika yrkesgrupper med krämen och placebo och undersöka hur mycket krämen blockerar nickelallergiskt eksem vid lapptestning.
Kort titelNickeleksem och preventionn
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2010/11/01 → …

Participants