Kortspelet som samhällsspegel i senmedeltidens Europa: Ludus cartularum moralisatus av Johannes av Rheinfelden, utgåva (editio princeps) med kommentarer

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Under medeltiden och renässansen försökte många författare beskriva samhällets grundstruktur och ge en bild av den ideale regenten. Olika författare använde olika allegorier. Unik i detta sammanhang är Ludus cartularum moralisatus, där det då nyuppfunna kortspelet används för att skapa en bild av samhället. Skriften är en utmärkt källa för senmedeltiden politiska tänkande och kulturhistoria.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012017/12/31

Participants