Kroppens lust och själars ensamhet. Hjalmar Söderbergs 'Förvillelser' och svensk 1890-talsprosa

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad är kärlek och varför älskar människan? Hur påverkas kärleken av människans kroppslighet? Kan hennes sexualitet betvingas? Skiljer sig en kvinnas sätt att älska från mannens? Skiljer sig vissa individers kärlek från andra människors kärlek? Är själslig ensamhet ett existentiellt villkor? Avhandlingen utgår från en vanligt bild av Hjalmar Söderberg som en personlig ensamhetens diktare och undersöker sedan en tidstypisk tematik kring kärleken och människan i svensk kärleksprosa från åren 1890-1899. Detta för att i en närläsning av Söderbergs debutroman 'Förvillelser' (1895) tolka texten på det sätt den uppmärksammades i tidens presskritik, som en osedlig och dekadent kärleksskildring.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2007/09/012020/12/31

Participants