Keramik och kulturell reception- ceramologisk analys av importerad keramik i Sigtuna, Uppland.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet har som mål att avgöra härkomst för keramik funnen vid undersökningar i kvarteret Professorn 1 och Trädgårdsmästaren 9 och 10 i Sigtuna genom petrografisk och geokemisk analys. Kärlen är av typen kokkärl av yngre svartgods från tyskspråkigt område, kannor av äldre rödgods från okända lokaler samt bysantinska amforor. De tyska- syddanska kokkärlen utgör huvudparten av källmaterialet.

Projektet har som huvudmålsättning att avgöra om det kokkärl med tradition i tyskspråkigt område (Kugeltöpfe) är tillverkade i Sigtuna eller om samtliga kärl är importerade. Jämförelsen är möjlig genom den databas med prover som redan insamlats från Mälardalen och lokaler i nordvästra Tyskland. En andra målsättning är att proveniensbestämma de kannor av äldre rödgods som importerats. Äldre rödgods är fortfarande en typ av keramik som är geografiskt svårplacerad. De utvalda kärlen är av en karaktär som inte tidigare har uppmärksammats i Sverige och har okända produktionsorter. Kunskapen om dem är viktig för att kunna förstå de kontinentala kontakternas ursprung under 1100- och 1200-talet. Ytterligare en målsättning är att analysera några av de bysantinska amforor som finns i stor mängd i Sigtuna. Det bysantinska ursprunget är oemotsägligt, men avsikten är att tydligare definiera produktionsplatser.

Resultaten från analyserna kommer att användas för att tolka den ekonomiska och kulturella förändring som staden Sigtuna genomgick under medeltiden. Det yngre svartgodset och äldre rödgodset kan avgöra hur intensiv den personliga närvaron har varit med handelns aktörer under sent 1100-tal och 1200-talet. Också mer långväga kontakter kan studeras. Särskilt analyser och tolkning av de bysantinska amfororna har koppling till internationell forskning med diskussioner om långväga handelsförbindelser under medeltiden.

Analyserna görs av Dr Patrick Quinn, University of Sheffield.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants