Det barncentrerade hälsosamtalet- en modell för att främja Grunda Sunda Vanor i familjer och förebygga övervikt och fetma bland förskolebarn

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Primary Health Care, Child Centered Care, Obesity Prvention, Health promotion

Beskrivning

En strukturerad samtalsmodell utvecklades för att förebygga övervikt och fetma bland förskole-barn. Modellen innefattar ett barncentrerat hälsosamtal, som erbjuds alla barn och deras familjer vid 4-årsbesök. I samtalet används ett pedagogiskt bildmaterial med de viktigaste koststrategierna som enligt forskning påverkar barnets viktutveckling. Utifrån bildmaterialet skapades en bok som barnet tar med sig hem för att engagera familjemedlemmar som inte deltar i besöket. När en övervikt har identifierats erbjuds hela familjen ett vägledande familjesamtal som är en enklare variant av samtalsmodellen Standardiserad Obesitas Familjeterapi som har visat sig ha god effekt på barn med fetma. Studiens syftar till att utvärdera modellens effekt på alla barn och i synnerlighet hos överviktiga 4 åringar.

Populärvetenskaplig beskrivning

I min forskning undersöker jag om en samtalsmodell som utgår från barnets perspektiv kan främja hälsosamma levnadsvanor i familjer och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn. Samtalsmodellen, som fått namnet Grunda sunda vanor, ska användas av sjuksköterskor på BVC i samtalen med barn och föräldrar om levnadsvanor och övervikt.
Kort titelGrunda Sunda Vanor
AkronymGSV
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/04/012022/12/31

Participants

Related projects

Visa alla (1)