Vet vi vad vi gör när vi gör viktiga val? Om beslutsblindhet och konsumentval

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I det här projektet använder vi ett fenomen vi kallar beslutsblindhet för att undersöka hur mycket självkunskap människor har när de utför olika typer av konsumentval. Som en del av projektet använder vi även beslutsblindhet som ett redskap för att undersöka hur preferenser formas genom de val man gör, samt hur dessa resultat kan relaters till ekonomiska modeller för rationellt beslutsfattande.

Trots mer än ett halvt sekel av akademisk forskning på mänskligt beslutsfattande så finns det i dag ännu ingen tillfredsställande metod för att studera förhållandet mellan introspektion och val. Det aktuella projektet syftar till att undersöka ett fenomen som vi upptäckt, och som vi kallar för BESLUTSBLINDHET – dvs. att försöksdeltagare ofta inte upptäcker stora och förvånande förändringar som sker från det att de fattar ett beslut, och tills det att de upplever konsekvenserna av valet. Genom att utnyttja tekniker som används av professionella kortmagiker har vi genomfört en serie av beslutsexperiment där vi omärkligt har förändrat utfallet av beslut som våra försöksdeltagare gör, och sedan studerat om skillnaden upptäcks och vilka tankar som deltagarna har i en sådan situation. I det föreslagna projektet avser vi att använda beslutsblindhet för att studera hur medvetna människor är om sina konsumentval, och om hur faktiska val kan relateras till verbala rapporter om varför de valde som de gjorde. Projektet har tre delmål, dels att använda beslutsblindhet som ett redskap för studera hur preferenser kan skapas och förändras i en konsumentkontext, dels att kontrastera och utmana rådande ekonomiska modeller av rationellt beslutsfattande, och slutligen att konstruera en internetbaserad experimentplattform för att göra storskaliga jämförelser mellan förekomsten av beslutsblindhet och försökspersonernas introspektiva utsagor om sina val.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31

Participants