Beslutsblindhet: ett nytt redskap att studera självkunskap vid moraliskt beslutsfattande

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Det här projektet använder fenomenet beslutsblindhet för att studera självkunskap vid moraliskt beslutsfattande. Vi kommer att låta försökdeltagare fatta beslut i relation till etiska dilemman och politiska frågor, och sedan studera huruvida försöksdeltagarna blir medvetna om förändringarna i utfallet av deras val och hur deras introspektiva utsagor kan relateras till deras ställningstaganden.

Genom att utnyttja tekniker som används av professionella kortmagiker har vi genomfört en serie av beslutsexperiment där vi omärkligt har förändrat utfallet av beslut som våra försöksdeltagare gör, och sedan studerat om skillnaden upptäcks och vilka tankar som deltagarna har i en sådan situation – ett fenomen vi har döpt till beslutsblindhet. I det föreslagna projektet avser att använda beslutsblindhet som ett nytt redskap för att studera den uråldriga frågan om hur introspektiva processer fungerar vid moraliska ställningstaganden. Vi kommer att låta försöksdeltagare betrakta scener med olika former av moraliskt innehåll, eller ställa dem inför en dilemma hämtade från den filosofiska litteraturen, eller att som fångar dimensioner som anses viktiga för moraliska/politiska beslut (såsom deontologi/utilitarism, göra/låta göra, etc.). För alla de här situationerna kommer vi sedan att studera huruvida försöksdeltagarna blir medvetna om förändringarna i utfallet av deras val, och hur deras introspektiva utsagor kan relateras till deras ställningstaganden. Tack vare förekomsten av beslutsblindhet så har vi den unika möjligheten att jämföra utsagor som är sanningsenliga med utsagor som är efterkonstruktioner (dvs. de utsagor som görs om alternativ som har förändrats radikalt sedan valet gjordes), och därmed skapa oss en mycket tydligare bild av vad introspektion egentligen innebär.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31

Participants