Styrning och kontroll i civilsamhället: Svenska kyrkan och välfärden

Projekt: ForskningNationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Statsvetenskap
  • Företagsekonomi

Beskrivning

Sedan tidigt 1990-tal har den svenska välfärdsmodellen förändrats genom att privata aktörer, däribland civilsamhällets organisationer, erbjuds att medverka i produktionen av vård, skola och omsorg. Trots en växande välfärdsproduktion bedriven av aktörer i det civila samhället saknas ännu grundläggande kunskap om på vilket sätt dessa organisationer styr och kontrollerar sin verksamhet inom detta område.

Detta projekt kommer att åtgärda denna kunskapslucka. Projektet syftar till att identifiera och analysera, samt utveckla den teoretiska förståelsen kring, de styr- och kontrollmekanismer genom vilka "ägarnas" (motsvarande) intentioner och intressen ideidéburna organisationerna överförs i den välfärd som produceras.

Teoretiskt utgår vi från skolbildningen inom corporate governance, i kombination med nyinstitutionell organisationsteori. Projektet är en omfattande studie av den governance som utövas i den välfärdsverksamhet som bedrivs i Svenska kyrkans regi. Det omfångsrika empiriska materialet består av intervjuer och styrdokument insamlade på tre governance-nivåer. Projektet ämnar bidra till teoriutveckling om styrning av civilsamhällets organisationer, och därmed även till forskning om organisationsstyrning mer generellt.

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/07/012019/06/30

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Stig Linde, Filip Wijkström, Marta Reuter, Ebba Henrekson & Erik Sjöstrand, 2020 jun 25, Sweden Through the Crisis. Carlsson-Wall, M. & Lindqvist, G. (red.). Stockholm: SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research., s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)