Klimatföreställningar: Berättelser om övergången till ett fossilfritt samhälle

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Möjligheten att underlätta för och styra övergången till ett fossilfritt samhälle är inte bara beroende av vetenskapliga fakta och olika styrmedel, förmågan att föreställa sig post-fossila världar är också avgörande. Vårt övergripande mål är att bättre förstå klimatföreställningars omvälvande kapacitet – hur berättelser skildras på ett övertygande sätt och hur de kan forma och möjliggöra olika typer av klimatarbete. Olika akademiska perspektiv sammanförs för att öka kunskapen om hur klimatberättelser på detta sätt blir effektiva. Cirka 80 berättelser kommer att samlas in och jämföras med avseende på innehåll och förmåga att övertyga. Tre specifika platser kommer att studeras för att förstå hur berättelser omsätts i handling. Vi kommer att arbeta kreativt i dialog med ett antal aktörer för att möjliggöra nya klimatberättelser, till exempel genom att modellera berättelser från skönlitteratur och TV-serier.
Ett nytt nätverk kommer att skapas genom att sammanföra en multidisciplinär grupp av forskare från Lunds, Utrechts, Durhams och Warwicks Universitet med en bred grupp av praktiker från myndigheter, privata företag och kultursektorn. Interaktion och samarbete, snarare än linjära former av kunskapsspridning är centralt i detta interdisciplinära projekt. Vi kommer att bidra med ny kunskap om hur berättelser om klimatförändringar cirkulerar, översätts och fångas upp och ge medverkande aktörer ny förståelse för hur klimatförändringar får betydelse socialt och kulturellt.
AkronymClimaginaries
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Bengtsson Sonesson, L., Johannes Stripple, Alexandra Nikoleris, Roger Hildingsson, Mårtensson, C. & Lysko, S., 2019 apr 8

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKurerad/producerad utställning/event

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Miller, P. (Talare)
2019 apr 25

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Ludwig Bengtsson Sonesson (intervjuad), Lars Ekman (värd)
2019 apr 8

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Maja Lunde (intervjuad), Nikoleris, A. (intervjuad), Stripple, J. (intervjuad), S G Larsson (värd)
2018 dec 4

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Visa alla (3)