Återkopplad Diesel del 3

Projekt: ForskningSamarbete med industri

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farkostteknik
  • Reglerteknik

Beskrivning

Syftet med projektet är att förbättra verkningsgraden och förbränningsstabiliteten i dieselmotorer genom snabb modellering och reglering genom förbränningsåterkoppling. Detta är av särskild vikt om motorn är kall, körs utanför normaltillstånd eller om motorn drivs av en blandning av vanligt drivmedel och biodrivmedel. Genom snabb återkoppling och reglering kan vinster göras i förbättrad förbränning, vilket leder till minskad bränsleförbrukning, lägre emissioner och ökade möjligheter till att använda förnybara drivmedel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012021/05/01

Samarbetspartner

Participants

Related projects

(Företrädare)

Per Tunestål, Ola Stenlåås & Carlos Jorques Moreno

2014/01/012017/12/31

Projekt: ForskningSamarbete med industri

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Carlos Jorques Moreno, 2021 apr 20, Lund: Division of Combustion Engines, Lund Institute of Technology. 491 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1)