Kohesion hörs och syns: En tvärspråklig studie av gestartikulation i sammanhängande diskurs

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Språkanvändning är en kroppslig företeelse. De företeelser och händelser vi talar om förkroppsligar vi samtidigt i våra gester. Denna studie undersöker närmare hur gester bidrar till att göra diskurs sammanhängande. Vi fokuserar på återkommande gestuella drag i olika syntaktiska strukturer, i olika genrer (berättelser, instruktioner), och i två olika språk (nederländska, italienska).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012016/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Gullberg, M. (Inbjuden talare)
2019 jun 13

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Gullberg, M. (Huvudtalare)
2019 mar 62019 mar 8

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Gullberg, M. (Inbjuden talare)
2017 nov 27

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (11)