Samarbete mellan institutioner vid Lunds universitet som erbjuder utbildning i psykoterapi med inriktning familjeterapi, på grundläggande eller avancerad nivå

Projekt: Nätverk

Beskrivning

Erfarenhetsutbyte och gemensamma undervisningsarrangemang med nationella eller internationella föreläsare.
StatusEj startat

Participants