Samverkan mellan professionella utövare och amatörer inom studieförbundens verksamheter i Skåne

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet beskriver och analyserar relationen mellan regional kulturpolitisk bidragsgivning och de tio studieförbunden i Skåne avseende fokusområdet konst och kultur. I särskilt fokus för studien är samverkan mellan studieförbunden och professionella utövare. En avgränsning görs till studieförbundens regionalt finansierade verksamhet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012012/12/31

Participants