Kollektiv kompetens i delibererande grupper: om demokratins epistemologiska grundvalar

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Anta att en grupp (jury, kommitté etc) ska efter gemensam diskussion fatta ett beslut i någon fråga (är den anklagade skyldig?). Detta är en fundamental demokratisk process. Men hur tillförlitlig är en sådan deliberande grupp, och vilka faktor avgör dess tillförlitlighet? Inom detta projekt studeras omröstning som föregåtts av diskussion. Denna kontrasteras mot oberoende omröstning.

Blir gruppbeslut bättre om de diskuteras innan de fattas?

Att fatta ett beslut efter gruppdiskussion är en fundamental demokratisk process som äger rum varje dag i olika kommittér och expertgrupper i alla öppna samhällen. Frågan är dock hur kompetent en sådan grupp är och hur tillförlitlig själva diskussionsprocessen kan sägas vara. Hur ofta blir resultatet verkligen, enligt någon objektiv standard, korrekt? Vidare kan man fråga sig vad som är mest tillförlitligt: att rösta oberoende, dvs utan att först diskutera, eller att rösta efter diskussion? Det är inte självklart att det senare är bättre eftersom diskussion i grupp ger olika former av grupptänkande och flockbeteende fritt spelrum.

Tillförlitligheten hos oberoende omröstning har studerats ingående från ett teoretiskt perspektiv alltsedan Nicolas de Condorcet, som visade, genom ett bindande sannolikhetsresonemang, att majoritetsbeslut vid oberoende omröstning under vissa villkor är en tillförlitlig process. Tyvärr finns inget motsvarande resonemang till stöd för majoritetsbeslut efter diskussion. Huvudfrågan inom projektet är huruvida det går att råda bot på detta.

Projektet innefattar två förberedande teoretiska studier där vi studerar förhållandet mellan 1) gruppstorlek och kompetens och 2) kommunikationsstruktur och kompetens. Utgångspunkten är en teoretisk diskussionsmodell som utvecklats av Staffan Angere och Erik J Olsson i tidigare arbeten (Laputa).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Angere, S. & Erik J Olsson, 2017, Scientific Collaboration and Collective Knowledge. Boyer, T., Mayo-Wilson, C. & Weisberg, M. (red.). Oxford University Press, s. 34-62 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Angere, S., Erik J Olsson & Emmanuel Genot, 2015, Interrogative Models of Inquiry : Developments in Inquiry and Questions. Baskent, C. (red.). Springer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hansen, J. U., 2014, I : Proceedings of the 9th Scandinavian Logic Symposium.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (7)