Kollektiv skada

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Delprojekt inom projektet Skada: Begreppet och dess relevans, forskningsledare Jens Johansson, Uppsala universitet

Projektet är en undersökning av begreppet skada och dess etiska relevans. Ett område gäller skada, välfärd och prudentiella skäl. Ett annat gäller skada och tid. Ett tredje handlar om huruvida kollektiv kan åsamka eller åsamkas skador.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Participants