Kollektivt våld mot personer utpekade som "tattare" eller "zigenare" i Sverige ca 1870-1950

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Sverige har en lång historia av rasism och exkludering riktade mot romer och resande. En del av exkluderingen har varit våldsam: folkmassor har gett sig ut för att med våld driva iväg familjer som de ansett vara tattare eller zigenare. I det här projektet undersökts ett antal sådana våldsamma händelser från 1870-talet fram till 1900-talets mitt.

Sverige har en lång historia av rasism och exkludering riktade mot romer och resande. En del av exkluderingen har varit våldsam: folkmassor har gett sig ut för att med våld driva iväg familjer som de ansett vara tattare eller zigenare. I det här projektet undersökts ett antal sådana våldsamma händelser från 1870-talet fram till 1900-talets mitt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012016/12/31

Participants