Coming Together: Integration and Plurality in Sustainability Science

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Inom det vida fält som ibland kallas sustainability science har det ofta påpekats att de problem mänskligheten står inför, i den mån de är vetenskapliga, endast kan lösas genom djupgående vetenskaplig integration. Utgångspunken i denna avhandling är en utvärdering av detta påstående från ett analytiskt filosofiskt perspektiv.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31

Participants