Communication through Gaze Interaction (COGAIN) EU 6th Framerwork NoE

Projekt: Nätverk

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2009
  2. Psychnology (Tidskrift)

    Boehme Martin (redaktör), John Paulin Hansen (redaktör), Fiona Mulvey (redaktör)
    2009

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift