Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Lokala energisystem, smarta elsystem, flexibilitet, kapacitetsbrist, elnät, effektbrist, samverkan

Beskrivning

Finansieras av ERANET ERA-Net Smart Energy Systems RegSys (Svensk finansiär: Energimyndigheten)

CLUE kommer att utveckla och validera en verktygslåda med avsikt att stötta behoven för ett lokalt energisystem, och komplettera med nya styr- och visualiseringsverktyg som saknas i dagsläget. Integrationen med framtida
IKT-arkitektur och utbytet med omkringliggande elsystem kommer att analyseras. Olika flexibilitetsresurser och deras respektive potential kommer utvärderas. CLUE ämnar leverera tydliga konceptbevis för verktygslådan, både i
fristående fall, liksom i fall där den integreras i systemet.

Flera olika typer av nyckelaktörer deltar i CLUE. Interna och externa behov, incitament samt framgångsfaktorer och barriärer kommer identifieras i gemensamma workshops där även tillvägagångssätt för fortsatt arbete och
implementering kommer att utvecklas. Replikerbarhet, skalbarhet och samhällsekonomiska analyser är en viktig del av projektet för att identifiera den allmänna potentialen i framtida energisystem och möjlighet till implementering
i andra regioner.
AkronymCLUE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/10/012022/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Malmö Stad (ansvarig)
  • E.ON Sverige AB
  • P-Malmö
  • SP RISE
  • Serneke Group AB
  • Vasakronan AB

Participants