Förbjudna led. Föreställningar kring incest och incestförbud sedan 1700

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

För 300 år sedan jämställdes biologiskt släktskap med släktskap skapat via giftermål. Därmed betraktades exempelvis en mans sexuella relation med sin avlidna hustrus syster som incestbrott och straffet var döden. Idag är svensk lagstiftning en av de liberalaste i frågan. Syftet med min forskning är att undersöka de kulturella drivkrafter och värderingar som har motiverat denna förändring
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012016/12/31

Participants