Kontaktallergier och eksem hos professionella ishockeyspelare.

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • parfymallergi

Beskrivning

Det finns inga stora epidemiologiska undersökningar av idrottare och deras eventuella hudsjukdomar
eller kontaktallergier i den medicinska litteraturen utan endast enstaka fallbeskrivningar av
kontaktallergier. Vi har startat ett forskningsprojekt där det ingår flera stora riksomfattande studier
av professionella ishockeyspelare för att undersöka om dessa män har hudsjukdomar eller
kontaktallergier utöver vad befolkningen har i övrigt.
Vi har valt att undersöka idrottsmän i en kontrollerad miljö, vilket innebär elitishockeyspelare i de två
högsta svenska ligorna, dvs 26 olika lag och där 500-600 stycken intensivt utövande idrottare ingår.
Vi hoppas kunna visa på resultat som bitvis är generella för idrottare. Den initiala studien är en
epidemiologisk enkätstudie avseende sjukhistoria, eksemförekomst, val av skydd, hygienrutiner,
kända kontaktallergier eller slemhinneallergier hos hela gruppen av 600 spelare. En annan studie
innebär generell och individuell rådgivning hur de ska sköta sin hud och som ska kunna påverka
spelarna att ändra hygienrutiner till mera hudvänliga. Uppföljningen av denna rådgivning sker med
förnyad enkät till hela gruppen, både de som fått rådgivning samt till en kontrollgrupp. En tredje
studie är en lappteststudie på utvalda lag för att undersöka om spelarna har några kontaktallergier mot
testat material.

Populärvetenskaplig beskrivning

Eksem och allergier hos barn och ungdomar är vanligt förekommande. Ungdomar respektive vuxna
som är aktiva idrottare måste ibland sluta för att de får eksem. Dessa eksem kan ha flera orsaker
såsom ärftlig bakgrund, att de tvättar sig ofta och länge och använder hygienprodukter som innehåller
allergiframkallande ämnen, att de alltid har tättsittande skydd som kan irritera eller ge kontaktallergi.
Ju längre tid huden exponerats för något ju större risk är det att bli kontaktallergisk. I ett omfattande
forskningsprojekt som syftar till att systematiskt ta reda på bakgrunden till hudbesvär hos en
kontrollerad grupp idrottare, deras kontaktallergier och hur man ska förebygga hudsjukdom valde vi
att undersöka professionella ishockeyspelare med många års exponering för skydd.
Vi kontaktallergitestade denna grupp för att påvisa om kontaktallergier finns och försökte identifiera
onödiga exponeringar. Vi avsåg att ge dem en fungerande rådgivning hur de ska sköta sin hud, hur de
ska duscha/tvätta sig och vilken typ av produkter de ska använda på huden så att de klarar sin dagliga verksamhet.
Målet är att dessa ishockeyspelare skall kunna vara besvärsfria från huden och få en uthålligare
idrottskarriär. Liknande systematisk forskning om hudbesvär och kontaktallergier hittar vi inte i
internationell litteratur.
Resultatet från denna stora undersökning ska kunna användas även i andra sammanhang där andra
idrottsutövare finns, som idrottande barn och ungdomar, där det finns en stor kontakt med fukt och
väta och kontakt med tättsittande skydd och tejper av olika slag.
Kort titelIshockeyspelare
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2009/06/01 → …

Participants