Corpus Vasorum Antiquorum/Sverige

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Corpus Vasorum Antiquorum är ett internationellt projekt som syftar till att publicera keramiken från de äldre Medelhavskulturerna, framför allt den grekiska, i museer över hela världen. Jag leder projektets svenska del, tillsammans med professor Charlotte Scheffer, Stockholm. För närvarande arbetar vi framför allt med de offentliga samlingarna av antika vaser i Lund, Stockholm och Uppsala.

I museerna över hela världen, både de arkeologiska och konstmuseerna, kan man finna keramik från de äldre Medelhavskulturerna. Mycket har hamnat där via inköp på konstmarknaden. Därmed har materialet tappat sin kontext: man vet inte längre var och hur vaserna hittades. Det är därför en angelägen uppgift att öppna det för forskning genom att publicera det: beskriva (text, foton, ritningar), identifiera och analysera vaserna samt ge ut resultatet i tryckt form.

Det internationella projektet Corpus Vasorum Antiquorum (CVA), som har just detta syfte, tog sin början på 1920-talet i Frankrike. Idag bedrivs det i 26 länder. Sverige deltar sedan ett par decennier. Fyra volymer har hittills gett ut över svenska samlingar, den första år 1983. I Lund finns antika vaser, främst grekiska, som bearbetas för CVA i antiksamlingarna vid Historiska Museet inom Lunds universitet samt i Kulturens samlingar.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum1996/01/012020/12/31

Participants