Cost-effective Energy Renovation of Buildings at District Level - Swedish participation in IEA EBC Annex 75

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/03/182021/12/31

Samarbetspartner

Participants