Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Under närmare 50 år har tidningen Råd & Rön varit en officiell kanal för det periodvis inflytelserika Konsumentverket, och föregångaren Konsumentinstitutet. En genomgång av årgångarna visar hur myndighetens – och statsmakternas – idéer reproducerats i tidningen. Innehållet och hur det har ändrats över åren ger en god bild av den statliga konsumentupplysningens och konsumentpolitikens utveckling.

”Behöver ni en matberedningsmaskin?”. Under den rubriken presenterade Konsumentverkets tidning Råd & Rön en översikt av de matberedare som fanns på marknaden i mitten av 1970-talet. En viktig fråga man som konsument skulle ställa sig var alltså om man som läsare verkligen behövde en sådan apparat. Och varför man ville ha den.

1958 startades konsumenttidningen Råd & Rön av Konsumentverkets föregångare, Konsumentinstitutet. Redan då stod det klart att man vare sig från politiskt håll eller från institutets och tidningens sida ville uppmuntra konsumenterna till köp. Man ville inte heller rekommendera vissa varor framför andra, så märkning av typen ”Bäst i test” – som senare blivit vanlig – fanns under lång tid inte med.

Denna köpdämpande hållning fortsatte under lång tid i tidningen, och inte minst inom Konsumentverket. Även när det från politiskt håll inte längre fanns några normerande påbud fanns denna linje kvar. Efter närmare 50 år som myndighetstidning såldes Råd & Rön 2006 till den fristående organisationen Sveriges Konsumenter. Försäljningen medförde omfattande förändringar av förutsättningarna. Man är nu inte längre bunden till krav som myndigheten kunde ställa. Samtidigt har man inte automatiskt tillgång det material som verket arbetade fram. Och som tidning är man i högre grad än tidigare nu i fri konkurrens med andra aktörer på en växande mediemarknad.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/09/012012/12/31

Participants