CRitical Urban Sustainability Hub (FORMAS Strong Research Environment)

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

Beskrivning

CRUSH sammanför de fem största forskningsmiljöerna för urban och bostadsforskning i Sverige till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagarerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling generellt, och med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. CRUSH antar att hållbara insatser inte kan vara universella och att de får olika betydelser för olika sociala grupper, samt att dessa betydelser kan komma i konflikt med varandra. Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektiv var initialt inte avsett som en illustration av en harmonisk triad utan en framställning av motstridiga intressen och potentiella konflikter. Definitioner och begrepp av hållbarhet är del av processer av emancipation eller exkludering och förutsätter därför en förståelse av jämlikhet och rättvisa. Om inte, så blir hållbar utveckling ett tomt begrepp, som döljer specifika intressen och privilegier. Utifrån denna förförståelse kommer CRUSH att undersöka i vilken grad bostadsmarknaden idag är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling. Bostadsfrågan utgör kärnan för nya ekologiska och klimatsmarta lösningar, social rättvisa och hälsa, och är central för urban ekonomisk utveckling. Sammantaget är bostadsfrågan nyckeln till livskvalitet i vardagen. Projektet syftar till att undersöka institutionella ramar och förutsättningar för bostadsstyrning i relation till aktörer, sociala rörelser och boende i en kollaborativ forskningsprocess.
AkronymCRUSH
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012018/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Malmö University (ansvarig)
  • Göteborgs universitet
  • Uppsala universitet, Historiska institutionen

Participants

Related projects

Anders Lund Hansen, Lawrence D. Berg, Guy Baeten, Carina Listerborn & Lasse Koefoed

2017/11/242018/01/06

Projekt: Nätverk

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Fabian, L., Anders Lund Hansen, Jenisch, N. & Kaarup-Christensen, E., 2019, (Unpublished).

Forskningsoutput: Working paper

Anders Lund Hansen, 2017 nov 16, Jyllandsposten, 2017, 11.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Fabian, L., Jenisch, N., Chang, A., Robertson, D., Bürk, T., Höhne, S., Thelle, M., Nielsen, M. & Anders Lund Hansen, 2017, Aarhus: Aarhus Universitet. 30 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (12)

Relaterade aktiviteter

Lund Hansen, A. (peer reviewer)
2019 aug 25

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Lund Hansen, A. (presentatör), Louise Fabian (Talare)
2019 apr 23

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (33)

Anders Lund Hansen (Mottagare), 2000 jan

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

Anders Lund Hansen (Mottagare), 2007

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtnämning

Visa alla (2)