Helgonkult och kulturell kanon i Ryssland

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Utforskning av etablerandet av en ortodox och national kulturell kanon i dåtiden genom ett undersökande av utvalda empiriska exempel (helgonkulter) och receptionen inom nutida rysk kultur.

Mitt doktorandprojekt skall utforska etablerandet av en ortodox och national kulturell kanon i dåtiden genom ett undersökande av utvalda empiriska exempel (helgonkulter).

Dessutom skall projektet undersöka receptionen med fokus på den bevarade kanons funktion i skapandet av betydelse (national identitet) i form av kulturellt minne.

Därmed skall det vara möjligt att bidra till förståelsen av ett område inom det ortodoxa kulturarv i det nutida Ryssland, som inte varit adresserat i studier om rysk kultur.

Projektet adresserar detta kulturarv i den post-sovjetiska minneskulturen, där det heliga – vilket förmedlas inom olika traditionella och moderna typer av media, såsom hymner, ikoner, film etc. – igen tas i anspråk och tillskrivs specifika kulturella och symbolska betydelser.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012016/12/31

Participants