Kulturell evolution av texter

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Bioinformatik och systembiologi

Beskrivning

Hur traderas kulturell kunskap mellan generationer? Vilka processer bidrar till att information bevaras när muntliga och skriftliga texter återskapas och förs vidare över såväl kortare som längre tidsperioder? Finns det regelbundenheter i hur texter förändras över tid och kan vi förklara varför vissa detaljer faller bort medan andra bibehålls? Det här projektet tillämpar mixade metoder för att analysera hur religiösa och undervisande texter traderas över tid. Bland de religiösa texttraditioner som representeras finns Zoroastrinanismens tusenåriga heliga skriftsamling. Dessa texter har sitt ursprung i muntliga traditioner som sträcker sig cirka 2500 år tillbaka. Från den kristna texttraditionen används ökenfädernas tänkespråk, som har kopierats, redigerats och översatts under över tusen år. Undervisande texter hämtas bland annat från en korpus av kokböcker som spänner över flera århundranden. Genom att undersöka hur dessa typer av texter förändras kommer forskningsprojektet att bidra till en fördjupad förståelse av hur kulturell kunskap växer fram och omförhandlas över tid. Forskningsprojektet för samman forskare med expertis i olika typer av texttraditioner med forskare som verkar inom datorvetenskapliga och fylogenetiska ramverk. Detta unika samarbete förväntas bidra till utvecklingen av nya metoder for fylogenetisk nätverksanalys av språklig och kulturell evolution.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012023/12/31

Samarbetspartner

Participants

 • Britt Dahlman - Kyrko- och missionsstudier (Forskare)
 • Dunn, Michael - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (PI)
 • Elisabet Göransson - Avdelningen för bokhistoria - Administration - Latin (Forskare)
 • Åkerman Sarkisian, Karine - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (Forskare)
 • Cantera Glera, Alberto - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (Forskare)
 • Koile, Ezequiel - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi - Max Planck Institute for the Science of Human History (Forskare)
 • Martínez Porro, Jaime - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (Forskare)
 • Hoegel, Christian - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (Forskare)
 • Maurits, Luke - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (Forskningsingenjör)
 • Vandewinkel, Sigi - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi (Forskningsassistent)