Styrdokumentstudien: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • folkbibliotek, styrdokument, folkbiblioteksutveckling

Beskrivning

Vi avser i en studie undersöka hur man på folkbibliotek arbetar med några av de i den nya regionala kulturplanen prioriterade verksamhetsområdena för att nå kunskap om det finns konflikter mellan de lokala, regionala och nationella kulturpolitiska nivåerna och i så fall hur folkbiblioteken hanterar dem både strategiskt och i den dagliga verksamheten
• Hur förstås lokal tillgänglighet i en digital samtid, särskilt med fokus på mångspråk och bibliotekens förutsättningar att möta en heterogen användargrupp och dess olika behov av kultur och information?
• Hur arbetar man för att vara en lokal mötesplats och en del i en kulturell samhällelig infrastruktur som sträcker sig ut över nationsgränser?
• Vad innebär dessa verksamhetsområden för bibliotekens prioriteringar och verksamheter?
Studien är en kvalitativ undersökning som görs i fem kommuner inom Region Skåne.
Kort titelStyrdokumentstudien
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/09/01

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Carlsson, H. (Inbjuden talare)
2019 apr 4

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Carlsson, H. (Inbjuden talare), Rivano Eckerdal, J. (medverkande)
2017 okt 23

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (5)