Konsumtionskulturer

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Kulturstudier

Nyckelord

  • konsumtion, konsumtionssamhälle, konsumtionskulturer, konsumtionspraktiker, värde, normer, hållbarhet, mat, mode, smart teknik, varumärke, community, makt, ekonomi, kollaborativ ekonomi, materialitet, kritiska konsumtionsstudier, cultures of consumption, consumer practices, sustainability, critical consumer studies, food, fashion, collaborative economy, power, materiality, smart technology

Beskrivning

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill profilera, stimulera och utveckla forskning kring konsumtionspraktiker i bred bemärkelse. I noden möts forskare, doktorander och mastersstudenter med olika ämnesbakgrund, huvudsakligen från Institutionen för kulturvetenskaper, men också från andra institutioner. Vi vill fördjupa granskningen och förståelsen av själva fenomenet konsumtion med hjälp av den mångfald av teoretiska, metodiska och empiriska perspektiv, forskningsfält och debatter som ryms inom dagens konsumtionsforskning. Till exempel samsas aktuella diskussioner kring återbruk, marknadsmekanismer och social exkludering, kulturell appropriering, AI och digitala spår samt kulturekonomi, med kulturhistoriska infallsvinklar på exempelvis merchandising av religiösa symboler eller konsumtionens mediala infrastruktur.

Genom att tala om konsumtionskulturer i plural understryks hur olika sätt att socialt och kulturellt organisera konsumtion resulterar i varierande praktiker, materialitet och samhälleliga konsekvenser, liksom specifika normer, värderingar och kulturella betydelser – vilka ibland kan hamna på kollisionskurs.

Nodens verksamhet består av seminarier, workshops och gästföreläsningar

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill synliggöra och lyfta fram aktuell forskning kring konsumtionssamhälle och konsumtionskulturer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/01/01

Participants

Relaterad forskningsoutput

Håkan Jönsson, 2019 mar 26, (Accepted/In press) Tradition and Nutritional Science in the Modern Food Chain. Matalas, A. & Lysaght, P. (red.). Thessaloniki: university of macedonia

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Warkander, P., 2019 feb 21, Expressen.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Håkan Jönsson, 2019 feb 19, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (red.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 115-117 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (33)

Relaterade aktiviteter

Rasmussen, P. (Inbjuden talare)
2019 mar 7

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Hagström, C. (medverkande)
2018 dec 42018 dec 5

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Salomonsson, K. (organisatör), Willim, R. (organisatör), Löfgren, O. (inbjuden talare), helene Brembeck (inbjuden talare), Karin Ekström (inbjuden talare)
2018 nov 29

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (20)