Konsumtionskulturer

Projekt: NätverkInternt samarbete (LU), Tvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Kulturstudier

Nyckelord

  • konsumtion, konsumtionssamhälle, konsumtionskulturer, konsumtionspraktiker, värde, normer, hållbarhet, mat, mode, smart teknik, varumärke, community, makt, ekonomi, kollaborativ ekonomi, materialitet, kritiska konsumtionsstudier, cultures of consumption, consumer practices, sustainability, critical consumer studies, food, fashion, collaborative economy, power, materiality, smart technology

Beskrivning

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill profilera, stimulera och utveckla forskning kring konsumtionspraktiker i bred bemärkelse. I noden möts forskare, doktorander och mastersstudenter med olika ämnesbakgrund, huvudsakligen från Institutionen för kulturvetenskaper, men också från andra institutioner. Vi vill fördjupa granskningen och förståelsen av själva fenomenet konsumtion med hjälp av den mångfald av teoretiska, metodiska och empiriska perspektiv, forskningsfält och debatter som ryms inom dagens konsumtionsforskning. Till exempel samsas aktuella diskussioner kring återbruk, marknadsmekanismer och social exkludering, kulturell appropriering, AI och digitala spår samt kulturekonomi, med kulturhistoriska infallsvinklar på exempelvis merchandising av religiösa symboler eller konsumtionens mediala infrastruktur.

Genom att tala om konsumtionskulturer i plural understryks hur olika sätt att socialt och kulturellt organisera konsumtion resulterar i varierande praktiker, materialitet och samhälleliga konsekvenser, liksom specifika normer, värderingar och kulturella betydelser – vilka ibland kan hamna på kollisionskurs.

Nodens verksamhet består av seminarier, workshops och gästföreläsningar

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill synliggöra och lyfta fram aktuell forskning kring konsumtionssamhälle och konsumtionskulturer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/01/01

Participants

Relaterad forskningsoutput

Håkan Jönsson, 2020 jan 31, (Submitted).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Karin Salomonsson, 2019 nov 22, Konsumtionskultur: innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck. Johansson, B., Petersson McIntyre, M. & Sörum, N. (red.). Makadam förlag, s. 79-96 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkan Jönsson & Åkerman, A., 2019 okt 1, Natur & trädgård, 2019, 4, s. 60-69 10 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (46)

Relaterade aktiviteter

Salomonsson, K. (Roll ej angiven)
2020 feb 27

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Jönsson, H. (intervjuad)
2020 jan 11

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Salomonsson, K. (Inbjuden talare)
2019 nov 22

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (41)