Skademekanismer i ben

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Doktorandprojektet syftar till att öka vår förståelse av mekanismerna för hur skador och brott uppstår i benvävnad. Bildbehandling i kombination med mekanisk analys av skador och frakturer i vävnaden på flera längdskalor (från hela benet ner till materialets byggstenar) ligger till grund för utveckling av patientspecifika beräkningsmodeller av benets brottmekanik. Forskningsuppgiften innebär främst numeriskt arbete med finita element metoden.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/01/01

Participants

Anna Gustafsson (Mottagare), 2019 mar 21

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Anna Gustafsson (Mottagare), 2018 mar 21

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Visa alla (2)