De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri - Etapp 2

Projekt: ForskningNationellt samarbete, Samarbete med industri, Tvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Metallurgi och metalliska material
Kort titelBir2Gain2
AkronymBIR2Gain
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/12/012018/11/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Jernkontoret (Medsökande) (ansvarig)
  • Swerea KIMAB (Medsökande)
  • European Spallation Source ESS AB (Medsökande)
  • MAX-lab., Lund University (Medsökande)

Participants