Död. Ett arkeologiskt långtidsperspektiv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Gravar är en av de mest välkända arkeologiska källorna. Genom gravar och gravspråk får vi kunskap om attityder till död och begravning genom tiderna. Den arkeologiska materiella kulturen och den materialitet som finns uttryckt i behandlingen av döda människor och djur ger mångtusenåriga perspektiv på människans olika kulturella uttryck och mentalitet i samband med död och begravning.

Generationer av arkeologer har använt gravar för kronologiska och rumsliga analyser liksom för analyser av rikedom, social status och könsroller. Gravar ger inblickar i grundläggande förhållningssätt till livet och de är därför ett betydelsefullt arkeologiskt källmaterial, bland flera andra, för analyser av ritualer och ideologiska och religiösa föreställningar.

Gravar kan också uppfattas som uttryck för den mentalitet som binder samman människor och som är avgörande för en social gemenskap. De ger perspektiv på hur människor har uppfattats medan de levde. Gravritualen är en av livets övergångsriter och gravarna ger en bild av ett gravspråk, det vill säga ett slags montage av den döda personens persona, men också av normer och värderingar i samhället.

Det här projektet omfattar en analys av gravspråk och gravskicksförändringar från stenålder till medeltid utifrån nordiskt gravmaterial.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012014/12/31

Participants