Ögat bestämmer – hur produktplacering och erfarenhet hos konsumenten styr den visuella uppmärksamheten vid beslut i butik

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi använder ögonrörelsemätare för att förstå konsumenters visuella uppmärksamhet – det vill säga vad de tittar på – i samband med att de fattar beslut i matvaruaffärer. Vårt mål är att bättre förstå hur den visuella uppmärksamheten styrs av inre faktorer – vad konsumenten vill ha – och yttre faktorer – hur förpackningarna ser ut och hur de står i hyllan.

Vi är intresserade av samspelet mellan dessa inre och yttre faktorer av både forskningsmässiga och praktiska skäl. Det forskningsmässiga skälet är att det de senaste åren har publicerats en hel del artiklar som behandlar hur preferenser eller värderingar (de inre faktorerna) och hur framträdande produkterna är (de yttre faktorerna) påverkar visuell uppmärksamhet och – i slutänden – beslut. Detta är intressant för oss eftersom vi forskar på relationen mellan visuell uppmärksamhet och beslutsfattande. Vi vill dock göra dessa studier i naturliga miljöer – som i den faktiska matvaruaffären och vi oroas av att alla tidigare studier är gjorda på dataskärmar. Dessutom görs de ofta med rätt minimala beslutssituationer, där man till exempel kan välja mellan fyra olika chipspaket (Towal, Mormann & Koch, 2013). Det finns många skäl till att misstänka att det försökspersoner gör i en laboratoriestudie som denna inte liknar de beslut de fattar i den faktiska affären. Vi vill veta hur verkligt beslutsfattande ser ut, och därför är det viktigt för oss att undersöka i hur hög grad ”laboratoriekunskapen” beskriver
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012016/12/31

Participants