Deep Brain Stimulation och egentlig depression - En etisk analys

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Deep Brain Stimulation (DBS), en pacemaker för hjärnan, är en invasiv behandling där elektroder stimulerar djupa hjärnkärnor. Mitt avhandlingsprojekt undersöker etiska aspekter på DBS som en möjlig behandling för patienter med svåra depressioner. Detta är en kontroversiell metod bla pga kopplingen till psykokirurgi och lobotomi, men den utgör även ett hopp för miljontals svårt sjuka patienter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/09/012012/12/31

Participants

  • Johansson, Veronica (PI)