Den olympiske nyhetsförmedlaren. Merkurius i tidigmodern press

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Merkurius, mytologi, tidigmodern press, fiktion, berättarröst, nyhetsförmedling

Beskrivning

När den kommersiella nyhetsjournalistiken växte fram i 1600- och 1700-talets Europa, var det vanligt att tidningar namngavs efter den romerska guden Merkurius: Le Mercure françois, Mercurius Britanicus, Merkuriusz Polski, Den danske Mercurius, Swenska Mercurius, Der Teutsche Merkur etc. Mot bakgrund av denna uppenbara paradox – samtidigt som den tryckta nyhetsförmedlingen tog ett första steg mot en modern masskommunikation sökte den legitimering i förmodern mytologi – och med stöd i bred litteraturvetenskaplig metodik undersöker projektet Merkuriusgestaltens många funktioner i tidigmodern press. Ett grundantagande är att de diskurser tidningssidornas starka Merkuriusnärvaro i både text och bild gav upphov till fick fylla medialt strategiska uppgifter och utnyttjades för att styra hur samtidens läsare uppfattade och förhöll sig till det faktaorienterade nyhetsflödet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/01 → …

Participants

Relaterade aktiviteter

Zillén, E. (Talare)
2019 jan 22

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Zillén, E. (Talare)
2018 dec 5

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (2)