Den svenska modellens kvinnor och män. Elit och biografi i efterkrigstidens Sverige

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond, 2006-2008
StatusEj startat

Participants